Miarami zmienności nazywamy odchylenie standardowe, wariancje, rozstęp.

Odchylenie standardowe (SD): miara rozproszenia obserwacji wokół średniej. SD przydatne jest w statystyce opisowej, wyrażone jest w tych samych jednostkach co wartości badanej zmiennej np. waga ciała w kg. Im mniejsza i bardziej zróżnicowana grupa badana tym większa wartość odchylenia standardowego.

Wariancja: SD2 (pierwiastek odchylenia standardowego)

Rozstęp- różnica między wynikiem o najwyższej wartości a wynikiem o najniższej wartości

Przykład: ciąg dalszy statystyk opisowych

 

N ważnych

Wariancja

Odch.Std.

Minimum

Maksimum

Rozstęp

wiek

337

349,30

19

9

96

87

W badanej grupie 337 gdzie średnia wieku wyniosła 46 lat odchylenie standardowe wyniosło 18,7 lat. 68% osób w badanej grupie ma wiek pomiędzy 27 a 65 ( średnia ±sd - patrz rozkład normalny). Taki duży zakres świadczy o dużym zróżnicowaniu wewnątrz grupy.