Opisuje stopień zależności pomiędzy dwoma zmiennymi, np. między wzrostem a cholesterolem całkowitym a ciśnieniem tętniczym.

 Współczynnik korelacji szacuje liniowy związek pomiędzy zmiennymi . Zakres wartości od -1 do +1. Współczynnik powyżej 0,7 świadczy o silnej zależności między zmiennymi.