Przedział ufności jest zakresem, w którym mieści się średnia wartość badanej cechy, która jest określona na podstawie badanej próby, w populacji. Definiuje on wielkość błędu, o ile uzyskany wynik może odbiegać od wartości rzeczywistej. Im większa i bardziej reprezentatywna próba tym węższy jest przedział ufności i mniejszy zakres odchylenia wartości zbadanej w próbie w stosunku do wartości rzeczywistej.

 

Poziom ufności lub inaczej poziom istotności statystycznej jest wartością równą (1-α) i jest związana z przedziałem ufności.

Liczba ta, określa prawdopodobieństwo z jakim możemy powiedzieć, że obliczona wartość danej cechy mieści się w zakresie przedziale ufności.

Przykładowo:

Nasz poziom istotności wynosi: α = 0,05 = 5%,

wtedy przedział ufności wynosi = (1-0,05) = 0,95 = 95%

To jest najczęściej stosowany przedział ufności, w którym z 95% pewnością można powiedzieć, że uzyskany wynik (średnia, ryzyko itp.) jest prawdziwe w badanej populacji.

P = 0,05 oznacza, że istnieje 5% prawdopodobieństwo, że nasza wyliczona wartość badanej cechy nie mieści się w przedziale ufności.

Przykład w programie statystycznym obliczyliśmy przedział ufności dla wieku w grupie 337 osób:

 

N ważnych 

Średnia 

Ufność -95%

Ufność +95%

Odch.Std. 

wiek 

337

45,88131

43,87868

47,88393

18,68961

W grupie 337 osób średnia wieku wynosi 45,9, przedział ufności obejmuje zakres między 43,87 a 47,88. Z 95% prawdopodobieństwem możemy powiedzieć że średnia wieku w populacji, z której wylosowana została próba wynosi między 43,9 a 47,9 lat.