Średnia arytmetyczna (X): Suma wszystkich wartości zbioru obserwacji podzielona przez liczbę obserwacji(Sx/n).

Mediana: Środkowa wartość w zbiorze obserwacji w gdy wartości są uporządkowane w kolejności.

Moda:Wartość cechy najczęściej występująca w badanej grupie.

 

Miary_tendencji3

Kwartyl pierwszywartość poniżej której znajduje się ¼ pomiarów (wyników).

Kwartyl drugi – wartość, która dzieli zbiór na połowę (mediana).

Kwartyl trzeci – wartość, poniżej której znajduje się ¾ pomiarów (wyników).

Odstęp międzykwartylowy – odległość pomiędzy 3 a 1 kwartylem w zbiorze podzielonym na 4 równe części.

rozstepkwartylowy3

 Przykład: W programie statystycznym wykonaliśmy statystyki opisowe charakteryzujące naszą grupę badawczą pod względem wieku.

 

N ważnych 

Średnia 

Mediana 

Moda 

Liczność

mody 

Dolny

kwartyl 

Górny

kwartyl 

Rozstęp

kwartylowy 

wiek

337

45,9

43

19

14

300

61

31

 W badanej grupie 337 średnia wieku wyniosła 46 lat, mediana 43 natomiast moda 19. 14 osób miało wiek 19 lat.