1. Zbieranie danych za pomocą ankiet lub przenośnego komputera.

2. Wprowadzanie danych do komputera ręczne lub skanowanie.

3. Obróbka danych za pomocą programów: bazy danych, arkusze kalkulacyjne- kodowanie danych, uzupełnianie braków danych, przygotowanie do analiz statystycznych.

4. Przeprowadzanie analiz statystycznych za pomocą pakietów statystycznych.

5. Publikacja uzyskanych wyników.