Badanie opisowe jest często pierwszym etapem badawczym, które opiera się na dostępnych danych zbieranych rutynowo np. przez GUS, stacje sanitarno-epidemiologiczne itp.

Na podstawie tego badania nie można analizować związków przyczynowo-skutkowych. Można jedynie zaobserwować trend rosnący lub malejący występowania danego zjawiska np. odsetek osób palących wciągu ostatnich 10 lat w Polsce i w UE.