Badanie przekrojowe (skriningowe):polega na jednorazowej i jednoczasowej ocenie narażenia (ekspozycji) i skutku (wystąpienie choroby) dlatego nie możemy określić związku przyczynowo – skutkowego. Dane zbierane są przede wszystkim za pomocą wywiadu z respondentem, rodziną, przeglądu historii choroby, wyników badań i innej dokumentacji medycznej.

 

Zastosowanie:

-          pomiar rozpowszechnienia zjawisk zdrowotnych w populacji np. badania mammograficzne, badania okresowe, bilanse zdrowia itp.,

-          ocena stanu zdrowia populacji np. odsetek osób palących papierosy, występowanie otyłości, cukrzycy itp.,

-          porównywanie współczynników zapadalności na chorobę w grupie eksponowanej i nie eksponowanej np. zapadalność na raka płuc w grupie palącej papierosy w porównaniu do grupy nie palącej,

-          w przypadku choroby o nieznanej przyczynie, możemy mierzyć kilka potencjalnych czynników przyczynowych,

-          przydatne do oceny zapotrzebowania na opiekę medyczną w populacji.

Zalety badań przekrojowych:

-          krótszy czas oczekiwania na rezultaty,

-          stosunkowo proste i nie drogie do przeprowadzenia,

-          reprezentatywne dla populacji generalnej (próba losowa),

-          duża użyteczność w zdrowiu publicznym – rozpowszechnienie czynników ryzyka, wczesna diagnostyka.

Wady badań przekrojowych:

-          nie ocenią występowania związku przyczynowo –skutkowego,

-          konieczna duża próba,

-          duże ryzyko błędów (zmienność losowa, błąd statystyczny, pamięci),

-          ograniczone wnioskowanie – ryzyko wystąpienia czynników zakłócających.