Wydzielamy dwa główne sposoby zbierania danych

1.Dane zbierane rutynowo:

  • - statystki szpitalne,
  • - karta zgonu,
  • - historia choroby,
  • - rejestry chorób zakaźnych i zatruć,
  • - rejestry chorób zawodowych,
  • - rejestry chorób nowotworowych,
  • - statystyki lecznictwa otwartego,
  • - dane z masowych badań profilaktycznych,
  • - dane dotyczące inwalidztwa z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • - roczniki statystyczne,
  • - rejestry, spisy ludności urzędu miasta.

2. Dane zbierane w przebiegu badania:

  • - za pomocą aparatury – np. pomiar masy ciała, temperatury, pojemności wydechowej płuc, badania laboratoryjne krwi, plwociny itp.,
  • - za pomocą kwestionariusza – np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, stan cywilny itp.,
  • - za pomocą testów psychologicznych – np. skala oceny głębokości depresji, motywacji itp.