Jakie są cele badań naukowych?

 1. Ocena nowych metod wykrywania i rozpoznawania chorób.
 2. Ocena nowych sposobów terapii.
 3. Wykrycie związków przyczynowo – skutkowych ( czynnik ryzyka – choroba).
 4. Opis naturalnej historii choroby, zapadalności i umieralności.
 5. Określenie rokowania.
 6. Przegląd literatury.

 

 

Jakie mamy rodzaje badań?

rodzajebadan2

Podział badań możemy rozpatrywać dwojako:

 1. 1. w zależności do kierunku zbierania informacji:
 • - spojrzenie w przeszłość badanego respondenta – wywiad i historia choroby itp. – badania retrospektywne
 • - badanie wyjściowe i obserwacja badanego „do przodu” – badania prospektywne
 • - respondent jest badany i obserwowany jakiś czas bez jakiejkolwiek interwencji – badania obserwacyjne
 • - poddajemy badaną grupę interwencji np. program edukacyjny, nowa metoda leczenia – badania interwencyjne (eksperymentalne)
 1. 2. w zależności od postępowania z badanym:
 • - respondent jest badany i obserwowany jakiś czas bez jakiejkolwiek interwencji – badania obserwacyjne
 • - poddajemy badaną grupę interwencji np. program edukacyjny, nowa metoda leczenia – badania interwencyjne (eksperymentalne)

W zależności od celów badawczych wybieramy najlepszy rodzaj badania:

 

Cele badawcze

 

Rodzaj badania

 

Opis naturalnej historii choroby

 

Wykrycie choroby

 

Określenie prognozowania

 

Wykrycie związków przyczynowo-skutkowych

 

Porównywanie metod terapeutycznych

 

Przegląd literatury

 

opisowe, analityczne, ekologiczne,

 

przesiewowe

 

kohortowe

 

kohortowe, kliniczno – kontrolne

 

randomizowane kontrolowane badania kliniczne

 

metaanaliza

Ranga badań

rangabadan2

Wady i zalety trzech często stosowanych badań:

Zalety i wady

przekrojowe

kliniczno - kontrolne

kohortowe

Rzadka choroba

nie

duży

nie

Rzadka przyczyna

nie

nie

duży

Wiele skutków przyczyny

niski

nie

duży

Wiele narażeń i zmiennych

niski

duży

średni

Związek przyczynowo skutkowy

nie

średni

duży

Stopień przydatności nie – niski– średni - duży