Trzy główne źródła błędu losowego w badaniach naukowych:

  • - błąd związany osobniczą zmiennością biologiczną,
  • - błąd losowania,
  • - błąd pomiaru.

Błąd systematyczny związany najczęściej:

  • - z błędem selekcji (widoczna różnica w charakterystykach grup badanej i porównawczej),
  • - z błędem pomiaru lub klasyfikacji – wynikający np. z korzystania danych z przeszłości (błąd pamięci).

Czynniki zakłócające (confounding bias):

  • Błędy powodujące wrażenie istnienia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy czynnikami, kiedy prawdziwa przyczyna jest ukryta, natomiast czynnik powierzchowny lub pośredni uznany zostaje za przyczynę.

czynnik1