Rzetelność – miara dokładności pomiaru dokonywanego za pomocą testu diagnostycznego. Im wyższa rzetelność testu tym większa dokładność z jaką mierzy on dane zjawisko i tym mniejszy błąd pomiaru. np.: jak dokładny jest Inwentarz Depresji Becka w ocenie nasilenia depresji.

Trafność – wyraża stopień w jakim test diagnostyczny mierzy to co powinien mierzyć. Badanie jest trafne gdy jego wyniki odpowiadają prawdzie np. w jakim stopniu Inwentarz Depresji Becka mierzy głębokość depresji?

Powtarzalność – im większa powtarzalność wyników tym większe prawdopodobieństwo, że zastosowano prawidłowy test i że wyniki min uzyskane są prawdziwe.