www.obelia.jde.aca.mmu.ac.uk.

www.tardis.ed.ac.uk

www.surveysystem.com

www.psychologia.net.pl

http://resmedica.pl/

www.ekonometria.4me.pl

http://schnoodles.com/cgi-bin/web_chi_form.cgi

Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T. Podstawy Epidemiologii. Tłumaczenie pod red. prof. dr hab. med. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej. Instytut Medycyny Pracy im. Nofera. Łódź 2002.