IBMed zajmuje się projektowaniem badań naukowych, ich przeprowadzaniem oraz analizą statystyczną z tworzeniem raportów zbiorczych i prezentacji multimedialnych. Usługa ta przeznaczona jest dla samorządów, firm i instytucji medycznych oraz osób prowadzących badania naukowe.

 

IBMed działa w obszarze rynku medycznego oferując badania medyczne, analizy statystyczne, usługi marketingowe, analizy rynku, a także szkolenia w tych dziedzinach.

 

Drugim elementem działalności IBMed jest dystrybucja multimedialna informacji na temat stanu zdrowia mieszkańców Polski i Europy, która kierowana jest do instytucji państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy.

 

Firma organizuje również szkolenia w zakresie prowadzenia badań i analiz statystycznych. Pomocą w nauczaniu jest opracowany własny podręcznik oraz polska wersja programu statystycznego.

 

Ponadto, IBMed współdziała w przekazywaniu informacji medycznej do pacjentów oraz lekarzy oferując obsługę marketingową dla jednostek opieki zdrowotnej. Marketing usług i produktów medycznych bazuje na metodach rynkowych budowania własnego wizerunku oraz nawiązania silnych i trwałych więzi z Państwa pacjentami.

 

IBMed posiada także własny dział grafiki komputerowej oraz dział wydawniczy, w którym tworzone są publikacje książkowe, płyty CD i strony internetowe.