Oferta firmy IBMed - badania naukowe, konsultacje, szkolenia, przygotowanie publikacji i materiałów.

 

I. Badania naukowe:

1. Projektowanie i organizacja badań:

a) dobór rodzaju badania i wielkości próby

b) przygotowanie narzędzi badawczych

c) tworzenie formularzy i baz danych (np.Access) w wersji stacjonarnej i online

d) tworzenie systemu administracyjnego online dla planowania i podziału zadań terminowych

e) tworzenie systemu online dla uaktualniania baz danych i raportowania danych

2. Analizy statystyczne:

a) przygotowanie baz danych

b) zakodowanie zebranych danych

c) przeprowadzenie całościowych analiz statystycznych

d) opracowanie tabel i wykresów

e) prezentacja multimedialna

f) przygotowanie wersji papierowej i wydruk

3. Tematyczny przegląd literatury polskiej i zagranicznej, tworzenie bibliografii, etc.

II. Konsultacje i szkolenia dotyczące:

1. Projektowania i przeprowadzania badań

2. Interpretacji i publikacji wyników

3. Szkolenia z zakresu:

a) EBM (Evidence Based Medicine)

b) programów statystycznych

III. Przygotowywanie tekstu do publikacji naukowych:

1. Złożenie tekstu i wykonanie korekty językowej

2. Tłumaczenie na język angielski do piśmiennictwa zachodniego

3. Opracowanie szaty graficznej

IV. Przygotowanie materiałów na konferencje naukowe:

1. Wykonanie i druk posterów konferencyjnych

2. Tworzenie prezentacji w "Powerpoint, flash, inne technologie"

 

Wyrażamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszą ofertą nawiążecie Państwo współpracę z nami, która przyniesie nam nowe

doświadczenia i usatysfakcjonowanego partnera a Państwu produkt wysokiej jakości, rzetelny i wiarygodny.