Projekt zdrowiepolakow.pl powstał w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na informacje dotyczące stanu zdrowia populacji przedstawione w sposób umożliwiający agregację danych pochodzących z różnych źródeł i łatwe porównanie regionalne lub międzynarodowe.

Graficzny i interaktywny format informacji ma ten przekaz uczynić przystępnym i łatwym do dostosowania do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Źródła i zakres danych

Dane zamieszczone na stronie pochodzą z licznych i rozproszonych źródeł informacji o zdrowiu, m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Zakładu Higieny, Światowej Organizacji Zdrowia, Instytutu Onkologii, Instytutu Psychiatrii. W planowanym rozwoju portalu będą dodatkowo prezentować wyniki dużych badań populacyjnych przeprowadzanych w Polsce, m.in. POL-MONICA, NAT-POL, WOBASZ, SHARE i in..

Informacje z zakresu zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce prezentowane są w podziale na regiony (województwa, powiaty) oraz w porównaniu ze średnią krajów Unii Europejskiej.

Odbiorcy

Portal skierowany jest zarówno do osób zawodowo zajmującymi się zdrowiem i opieką zdrowotną jak i zaciekawionych tematyką zdrowotną.

Dane umieszczone na stronie mogą być wykorzystane przez polityków zdrowotnych przy opracowywaniu strategii zdrowotnej na poziomie regionalnym, przy tworzeniu specjalistycznych programów zdrowotnych lub raportów o stanie zdrowia mieszkańców danego regionu. Dane na temat stanu zdrowia populacji są również cenną wskazówką przy ocenie natężenia problemów zdrowotnych czy budowaniu raportów epidemiologicznych dla naukowców. Informacje dostępne w portalu mogą być także przydatne dla uczniów i studentów. Portal zbudowany jest również w celu informowania całego społeczeństwa o aktualnym stanie zdrowia mieszkańców.