Testy parametrycznezmienne muszą spełniać założenie o normalności rozkładu a zmienne muszą mieć charakter ciągły.

Testy te badają średnie i wariancje analizowanych zmiennych.

Stosując test T dla zmiennych zależnych oceniamy różnice w dwóch średnich pomiarach w tej samej grupie np. pomiar obwodu pasa u kobiet przed i po stosowaniu diety.

 

PRZYKŁAD 1:

W programie statystycznym wykonaliśmy analizę w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie czy fakt leczenia wpływa na poziom depresji.

 

Średnia

Odch.std

N

Różnica

Odch.std Różnica

t

df

p

depresja przed przed leczeniem

9,767442

8,329058

           

depresja po leczeniu

6,441860

7,310470

43

3,32558

7,683380

2,83824

42

0,007

Średni poziom depresji przed leczeniem wynosił 9,8 natomiast po leczeniu 6,4. Różnica jest istotna statystycznie (p=0,007).